personen

Tjerck Ulckesz. Swaga

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: wordt genoemd in M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 251 en II, 171, maar zonder leefjaren.
Overig: was bijzitter van Doniawerstal.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 31-03-1626 -
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: benoeming door de Staten van Friesland.