personen

mr. Petrus Hofstede

Ook bekend als Pierre Hofstede.

geboren: 14-04-1755 te Doornik
overleden: 14-04-1839 te Groningen

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VI, 285.

Bargeton, R. e.a., Les préfets du 11 ventôse an VIII au 4 september 1870. Répertoires nominatif et territorial (Parijs, 1981) 161.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 67 (1983) 153.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 764.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 150.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Departementaal Bestuur van de Landschap Drenthe (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 05-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: landdrost
instelling: Landdrost en Assessoren van Drenthe (1807-1810)
van: 08-05-1807 - 01-01-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: landdrost
instelling: Landdrost en Assessoren van Overijssel (1807-1810)
van: 01-01-1810 - 13-12-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: préfet
instelling: Préfet du Département des Bouches-de-l' Yssel (Monden van de IJssel)
van: 13-12-1810 - 12-03-1813
anderen met deze aanstelling...

Ontslagen.

functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Wester Eems
anderen met deze aanstelling...

Vice-president.

functie: gouverneur

van: 06-04-1814 - 01-05-1832
namens: Drenthe
anderen met deze aanstelling...

Op 14-5-1814 in functie getreden. Eind: ontslagaanvraag 2-8-1831, het aanvankelijk ontslag op 25-8-1831 met ingang van 1-1-1832 werd op 14-11-1831 gewijzigd in ontslag met ingang van 1-5-1832.