personen

dr. Hendrik Ewoutsz. van Bleyswijk

geboren: 1628
overleden: 20-08-1703

lid Veertigraad van Delft (1668 - 1703).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 88.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 6 (1997) 228.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 32 (1914) 364.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 22 (1918) 156.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 27-09-1672 - 04-04-1675
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1678 - 30-04-1681
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1690 - 30-04-1693
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1700 - 30-04-1703
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...