personen

Frederik Willem Conrad

geboren: 1769
overleden: 1808

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) III, 204.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) II, 313.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 106.

functies in bovenlokale instellingen

functie: commies
instelling: Agentschap van Inwendige Politie en Waterstaat
van: 24-05-1798 - 28-06-1800
anderen met deze aanstelling...
functie: commissaris-inspecteur bij de Waterstaat
instelling: Agentschap van Inwendige Politie en Waterstaat
van: 28-06-1800 - 01-11-1803
anderen met deze aanstelling...
functie: inspecteur van de zeehavens en zeegaten
instelling: Commissie van Superintendentie van Zeehavens en Zeegaten
van: 14-10-1803 - 05-1805
anderen met deze aanstelling...

Op 1 mei 1805 voorlopig gecontinueerd.

functie: inspecteur van de zeehavens en zeegaten
instelling: Commissie van Superintendentie over de Waterstaat der Bataafse Republiek
van: 05-1805 - 01-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: inspecteur-generaal van de waterstaat
instelling: Algemene Administratie van de Waterstaat
van: 20-01-1807 - 06-02-1808
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.