personen

Boudewijn Pont

geboren: 1685
overleden: 1753

lid Vroedschap van Edam (1712 - 1753).

bron voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 229.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-05-1750 - 30-04-1752
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...