personen

Peter van Uterwyck tot Heemse

Ook bekend als Peter van Uterwyck tot Alerdinck.

geboren: 1611
overleden: 1683

lid Ridderschap van Overijssel (1644 - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Overijsselse Historische Bijdragen geeft jaar van overlijden 1684, Mensema 1683.

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 491.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 82.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 21-06-1659 - 23-09-1663
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1670 - 1672
namens: Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens de Frans-Münsterse bezetting van Overijssel.