personen

Willem van den Busse

geboren: 1687
overleden: 07-01-1758

lid Vroedschap van Zierikzee (1720 - 1758).

bron voor de persoonsgegevens

Vos, P.D. de, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16e eeuw tot 1795 (2e druk, Alphen aan den Rijn 1982) 589.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 19-06-1733 - 03-12-1737
namens: Zeeland, Zierikzee
anderen met deze aanstelling...