personen

Syds Schaaff

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-05-1787 - 12-05-1788
namens: Steden, Harlingen
anderen met deze aanstelling...

De overlap met de functie van gecommitteerde in de Provinciale Rekenkamer van Friesland is vooralsnog niet verklaarbaar.

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 27-05-1787 - 03-11-1790
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

De overlap met het lidmaatschap van Gedeputeerde Staten van Friesland is vooralsnog niet verklaarbaar.