personen

Johan François van Beijeren van Schagen

heer van Heenvliet.

geboren: -
overleden: 1681

lid Ridderschap van Holland (1666 - 1679).

opmerkingen

Persoonsgegevens: archief Ridderschap geeft onjuist jaar van overlijden 1679, Raad van State 450 jaar geeft 1681, wat juist moet zijn, aangezien Van Beijeren nog tot eind 1680 in de presentielijsten van de Raad wordt vermeld.

bronnen voor de persoonsgegevens

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1492.

Nationaal Archief archief van de Ridderschap van Holland, inv. nr. 80.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 146.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 18-12-1675 - 1681
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland. Beëindigd door overlijden.