personen

Dirk Jansz. Loncq

geboren: 1539
overleden: 1605

lid Vroedschap van Gouda (1565 - 1605).

bron voor de persoonsgegevens

Geselschap, J., Alfabetische naamlijst van de vroedschap van Gouda, 1559-1795 (Gouda 1975) 11.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 17-04-1596 - 1596
namens: Gouda
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland. De reden van beïndiging is onbekend.