personen

dr. Willem Jacob Kloek

geboren: 1733
overleden: 03-12-1811

lid Vroedschap van Alkmaar (1760 - 1788).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1788.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 222.

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 21.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 52 (1934) 367.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-02-1783 - 31-01-1785
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-01-1787 - 07-06-1788
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens ontslag uit de vroedschap van Alkmaar.