personen

Otto Adolf van Bellinchave tot Bellinkhof

geboren: -
overleden: 1722

lid Ridderschap van Overijssel (1685 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 17-05-1700 - 24-05-1703
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1713 - 31-10-1714
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1716 - 30-04-1717
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...