personen

dr. Theodorus Saskerus

geboren: ca. 1688
overleden: 11-07-1762

lid Vroedschap van Alkmaar (1719 - 1749).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 221.

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 19.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 5 (1996) 57.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 06-01-1730 - 11-01-1732
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 11-01-1734 - 13-01-1736
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-02-1738 - 31-01-1740
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-02-1742 - 31-01-1744
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-02-1746 - 31-01-1748
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...