personen

Willem Willemsz. de Jonge

geboren: -
overleden: 1604

lid Oudraad van Dordrecht ( - 1604).

opmerkingen

Overig: het is onzeker of de functies van gecommitteerde raad (1596-1598) en gedeputeerde ter Staten-Generaal (1601-1604) bij één en dezelfde persoon horen. Volgens de indices op de resoluties van de Staten van Holland overleed de gecommitteerde raad vóór 15 december 1598, waarna hij vrijwel direct werd opgevolgd door T. Willemsz. de Witt. Zitting in Staten-Generaal van een Willem de Jong voor Dordrecht is echter blijkens de Resolutiën der Staten-Generaal (zie de institutionele toelichting Staten-Generaal) correct.

bron voor de persoonsgegevens

Balen, Matthys, Beschryvinge der stad Dordrecht (Dordrecht 1678) 1103.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1596 - 12-1598
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon (zie 'opmerkingen'). Benoeming door de Staten van Holland op 4 mei. Beëindigd door overlijden.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1601 - 30-04-1604
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon (zie 'opmerkingen').