personen

Ysbrant Schatter

geboren: 1622
overleden: 1683

lid Vroedschap van Haarlem (1666 - 1683).

bron voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 9 (1955) 115 en 15 (1961) 43.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 13-05-1670 - 11-05-1673
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1678 - 30-04-1681
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...