personen

Jacob Simonsz. Trom

geboren: 1658
overleden: 1723

lid Vroedschap van Edam (1697 - 1723).

bron voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 229.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 17-06-1718 - 16-05-1720
namens: Edam
anderen met deze aanstelling...