personen

Martinus van Barnevelt

heer van Krimpen aan de Lek en Engelen, Vlijmen, Noordeloos.

geboren: ca. 1692
overleden: 17-01-1775

lid Vroedschap van Gorinchem (1726 - 1775).

opmerkingen

Vroedschap: volgens Van Zomeren aanvang 1727.

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 9 (1892) 98.

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 124v.

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 03-10-1749 - 30-09-1755
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...