personen

Rudolf van Hoevel tot Nijenhuis

Ook bekend als Roelof van Hoevel tot Nijenhuis.

geboren: 1624
overleden: 04-09-1678

lid Ridderschap van Overijssel (1649 - ).

opmerkingen

Ridderschap: Overijsselse Historische Bijdragen geeft aanvangsjaar 1648, Mensema 1649.

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 500.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 82.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 20-10-1653 - 15-09-1656
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...