personen

Wolf van Ittersum

geboren: -
overleden: 1637

lid Raad van Zwolle (1591 - 1595). lid Raad van Zwolle (1600 - 1600). lid Raad van Zwolle (1611 - 1615). lid Raad van Zwolle (1618 - 1630). lid Raad van Zwolle (1632 - 1637).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 428.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 552-554.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 05-1595 - 01-01-1596
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Aanvangs- en einddatum uit Van Heel (zie institutionele toelichting).

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1615 - 31-03-1616
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Deze functie komt niet voor in Van Heel en Schilder (zie institutionele toelichting).

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1625 - 31-03-1627
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...