personen

mr. Adriaen van Velsen

geboren: -
overleden: 25-02-1661

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 399 en II, 277.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 25-04-1637 - 01-05-1639
namens: Steden, Bolsward
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 1641 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsjaar onzeker; mogelijk 1642.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 01-05-1643 - 30-04-1646
namens: Steden, Bolsward
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1658 - 25-02-1661
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde. Beëindigd door overlijden.