personen

Pieter Meeusz.

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Vroedschap: zat volgens de lijst van Schutte in de verschillende admiraliteitscolleges voor Delft, maar wordt niet genoemd onder de Delftse veertigraden in Reinier Boitet, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) en H. Klunder en H.K. Nagtegaal, ‘Wapens van de veertigraad van Delft’, Kronieken. Tijdschrift van de genealogische vereniging Prometheus 6 (1997) 220-229, 281-291, 7 (1998) 16-25, 121-130, 179189, 217-227, 8 (1999) 5-16.

bron voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 21-06-1589 - 20-03-1592
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie door de Staten-Generaal.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 21-03-1592 - 24-03-1595
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Opgevolgd door Jan Jansz. Moens (Edam).