personen

Edzard Rudolf van den Clooster tot Everlo

geboren: 1716
overleden: -

lid Ridderschap van Overijssel (1741 - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: overleden na 31 maart 1761.

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 702.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 65 (1948) 249.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 24-05-1747 - 12-05-1748
namens: Overijssel, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...