personen

dr. Fran├žois Cuper van Holthuysen

geboren: 1636
overleden: 08-10-1726

lid Raad van Deventer (1672 - 1672). lid Raad van Deventer (1675 - 1709).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Raad van State 450 jr. geeft afwijkend geboortejaar 1637.

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 555.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) I, 104-108.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 78.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 148.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 25-06-1678 - 08-06-1681
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1681 - 08-06-1687
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...