personen

Joos Ewoudsz. Teelinck

Ook bekend als Joos Ewoudsz. Teeling.

geboren: 1543
overleden: 10-1594

lid Vroedschap van Zierikzee ( - 1594).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Nagtglas geeft afwijkend geboortejaar 1549.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) II, 743.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 118.

Vos, P.D. de, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16e eeuw tot 1795 (2e druk, Alphen aan den Rijn 1982) 116.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Zeeland (1578-1795)
van: 23-07-1579 - 1588
namens: Zierikzee
anderen met deze aanstelling...

Het eindjaar is volgens de Lyst der Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van Zeeland (zie institutionele toelichting) 1586, maar zie P.D. de Vos, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16e eeuw tot 1795 (2e druk Alphen aan den Rijn 1982) 120.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 22-04-1588 - 10-1594
namens: Zeeland, Zierikzee
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden. Had al eerder zitting in de Raad van State (1586-1588).