personen

Albert Burritsz.

Ook bekend als Albert Borritsz..

geboren: -
overleden: 1624

lid Vroedschap van Hoorn (1618 - 1624).

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 51 (1997) 74.

Velius, Theodorus en Sebastiaan Centen, Chronyk van Hoorn (Hoorn 1740) 66.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 16-09-1619 - 26-06-1622
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...

De einddatum is onzeker maar waarschijnlijk, omdat tot 27 juni 1622 geen benoemingen meer in de vroedschapsresoluties van Hoorn werden aangetroffen.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 29-04-1623 - 1624
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap. Beëindigd door overlijden (is blijkens de resoluties van de vroedschap van Hoorn al vóór de aanvang van zijn opvolger in Gecommitteerde Raden vervangen als lid van de vroedschap).