personen

Gosewijn Theodoor baron van Coehoorn

geboren: ca. 1679
overleden: 14-03-1737

lid Vroedschap van Sloten ( - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: De Haan Hettema en Raad van State 450 jaar geven afwijkende overlijdensdatum 14 mei in plaats van 14 maart.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 87 en II, 56.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 156.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 323.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 27-05-1700 - 20-07-1703
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 10-05-1703 - 11-05-1706
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1706 - 30-04-1709
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 28-06-1709 - 02-05-1710
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1710 - 30-04-1711
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 21-05-1711 - 24-05-1720
namens: Steden, Sloten
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 02-10-1720 - 01-05-1721
namens: Steden, Sloten
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 07-05-1721 - 30-04-1725
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 21-05-1726 - 29-04-1729
namens: Steden, Sloten
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-11-1729 - 18-11-1732
namens: Steden, Sloten
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 10-02-1733 - 14-03-1737
namens: Steden, Sloten
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden, mogelijk op 14 mei (zie 'opmerkingen').