personen

Willem Bentinck tot Diepenheim

geboren: 1673
overleden: 04-06-1747

lid Ridderschap van Overijssel (1699 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 603.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 03-05-1702 - 11-05-1705
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...