personen

Simon Willemsz. Koel

geboren: ca. 1671
overleden: 07-1732

lid Vroedschap van Monnickendam (1720 - 1732).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 231.

Jaarverslag Vereniging Oud Monnickendam (1995) 101.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 19-08-1728 - 16-08-1730
namens: Holland, Monnickendam
anderen met deze aanstelling...