personen

mr. Sebastiaen van Pruissen

geboren: ca. 1580
overleden: 05-10-1640

bron voor de persoonsgegevens

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 288.

functies in bovenlokale instellingen

functie: griffier
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 17-04-1626 - 12-01-1638
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1638 - 1639
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Alleen bekend uit O. Vries e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 288. Mogelijk extraordinaris gedeputeerde. Eindjaar gebaseerd op aanvangsjaar als raadsheer in het Hof van Friesland.

functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 13-02-1639 - 05-10-1640
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.