personen

Hendrik Jansz. Snoek

Ook bekend als Hendrik Jansz. Snouck.

geboren: ca. 1543
overleden: 1603

lid Vroedschap van Gorinchem (1588 - 1603).

bronnen voor de persoonsgegevens

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 43v.

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 39 (1953) 244.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 27 (1909) 65 en 58 (1940) 70.

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-03-1594 - 30-04-1596
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie.

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 1595 - 1596
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 21-09-1597 - 30-04-1599
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...