personen

dr. Willem Fabricius

heer van Santhorst en Saalhoven.

geboren: 1642
overleden: 1708

lid Vroedschap van Haarlem (1671 - 1704).

opmerkingen

Vroedschap: ontslag op eigen verzoek 1704.
Heerlijkheden: verwerving Santhorst 1694.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) II, 659.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 9 (1955) 115.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 82 (1991) 319.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1684 - 30-04-1687
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Neemt reeds op 13 april sessie.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1690 - 30-04-1693
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 02-05-1695 - 01-05-1698
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...