personen

dr. Jonas Witsen

geboren: 1705
overleden: 09-12-1767

bron voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 439.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-10-1748 - 30-04-1749
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 28-10-1762 - 06-03-1765
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...