personen

dr. Bonifacius van Vrijberghe

geboren: 1625
overleden: 10-11-1690

opmerkingen

Overig: was pensionaris van Tholen 1648-1653.

bron voor de persoonsgegevens

Romeijn, A. ‘Alles ten meesten oirboir van de stad.’ De stadsregering van Tholen (1577-1702) (Giessen 2001) 311.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 02-04-1659 - 29-04-1688
namens: Zeeland, Tholen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Zeeland. Beëindiging wegens benoeming in de Raad van State. De einddatum afgeleid van de aanvangsdatum in die functie.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 30-04-1688 - 10-11-1690
namens: Zeeland, Tholen
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.