personen

dr. Cornelis Joansz. Steengracht

heer van Souburg en Wehl, Slangenburg.

Ook bekend als Cornelis Joansz. Steengracht de Wehl.

geboren: 1723
overleden: 12-10-1781

lid Vroedschap van Vlissingen (1745 - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Heraldieke Bibliotheek geeft afwijkend jaar van overlijden 1778 of 1779.

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 9 (1892) 265.

Heraldieke bibliotheek (1872-1883) 4 (1875) 22.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 2 (1948) 31 en 40.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 1172.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 21-10-1771 - 12-1781
namens: Zeeland, Vlissingen
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.