personen

dr. Sibrand de Schepper

geboren: 1721
overleden: 14-10-1787

lid Raad van Deventer (1753 - 1787).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 665.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) II, 190-193.

Gabriëls, A.J.C.M., De heren als dienaren en de dienaar als heer. Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1990) 509.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1753 - 30-04-1754
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-11-1755 - 30-04-1758
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Aanvang volgens lijst Schilder (zie institutionele toelichting) 1756 (hoogstwaarschijnlijk onjuist voor 1755, omdat hij gelijke aanvangsdatum voor opvolger Van Suchtelen geeft).

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1762 - 30-04-1763
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1766 - 30-04-1767
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1768 - 31-10-1772
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1774 - 31-10-1775
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1777 - 30-04-1787
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 29-09-1787 - 14-10-1787
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Overijssel. Beëindigd door overlijden.