personen

Hendrik Bentinck tot Werkeren

geboren: 1563
overleden: 09-1639

lid Ridderschap van Overijssel (1602 - ).

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) II, 363.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 24-04-1607 - 20-07-1611
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

A.J. Mensema, De ridderschap van Overijssel 1460-1795 2 (Zwolle 1993) 363 vermeldt ten onrechte 'gedeputeerde ter Staten-Generaal' (is handmatig verbeterd).