personen

dr. Matthijs van Oudensteyn

geboren: 1584
overleden: 18-01-1647

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 16 (1903) 318.

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1484.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 21-02-1639 - 31-01-1641
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 24-04-1642 - 18-01-1647
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Zeeland 29 april. Beƫindigd door overlijden.