personen

Hothje van Aysma

Ook bekend als Hotthie van Aysma, Hotze van Aysma.

geboren: 1550
overleden: 07-02-1603

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 244 en II, 165.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 286.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 15-08-1597 - 14-03-1599
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...