personen

dr. Pieter de la Court

geboren: 1692
overleden: 1772

lid Vroedschap van Amsterdam (1744 - 1772).

bron voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) II, 822.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 29-06-1756 - 30-04-1759
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1762 - 30-04-1765
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 26-02-1767 - 09-02-1769
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...