personen

mr. Leonardus Antonius Lightenvelt

geboren: 28-10-1795 te 's-Hertogenbosch
overleden: 29-10-1873 te Hyères

bronnen voor de persoonsgegevens

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 287.

Koppen, P.J. van en J. ten Kate, De Hoge Raad in persoon. Benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden 1838-2002 (Deventer 2003) 110.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 1044.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 01-10-1833 - 30-09-1838
anderen met deze aanstelling...
functie: advocaat-generaal
instelling: Hoge Raad (1838-1861)
van: 01-06-1838 - 05-03-1841
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad (1838-1861)
van: 06-03-1841 - 07-03-1847
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 16-04-1847 - 21-11-1848
anderen met deze aanstelling...
functie: minister
instelling: Departement van Rooms-Katholieke Eredienst (1815-1861)
van: 25-03-1848 - 24-11-1848
anderen met deze aanstelling...

Benoemingsbesluit: 'tijdelijk en in afwachting dat er een definitief Ministerie zal kunnen worden gevormd'. Van 21-11-1848 tot 24-11-1848 was Lightenvelt minister ad interim.

functie: minister
instelling: Departement van Buitenlandse Zaken (1813-1861)
van: 21-11-1848 - 31-10-1849
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 15-02-1849 - 20-08-1850
namens: Noord-Brabant
anderen met deze aanstelling...
functie: waarnemend minister
instelling: Departement van Justitie (1815-1861)
van: 25-08-1849 - 31-10-1849
anderen met deze aanstelling...

Lightenvelt nam waar voor de zieke H.L. Wichers.

functie: minister
instelling: Departement van Rooms-Katholieke Eredienst (1815-1861)
van: 19-04-1853 - 31-12-1853
anderen met deze aanstelling...