personen

mr. Hendrik Jacob baron van der Heim

geboren: 19-01-1824 te Middelburg
overleden: 13-02-1890 te Florence

opmerkingen

Adelspredicaat: 1816/adelstitel: 1883.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 85 (1995) 41.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 1053.

functies in bovenlokale instellingen

functie: commies-griffier
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 01-05-1851 - 26-05-1858
anderen met deze aanstelling...

Einddatum: ontslagbrief 11-1-1858, het ontslag werd verleend 26-5-1858.