personen

jonkheer Jan Karel Jacob de Jonge

geboren: 17-06-1828 te 's-Gravenhage
overleden: 15-03-1880 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 86 (1996/1997) 221.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 814.

functies in bovenlokale instellingen

functie: commies-griffier
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 05-06-1858 - 01-10-1877
anderen met deze aanstelling...