personen

Jean Charles graaf van Bylandt

geboren: 05-01-1776 te 's-Gravenhage
overleden: 27-07-1841 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Adelspredicaat: 1815/adelstitel: 1816.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 80 (1989) 628.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 381.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Holland (1814-1840)
van: 07-07-1818 - 1831
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...

Lid geworden als plaatsvervanger van P.A. van Boetzelaer. Eind: ontslag.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (1814-1861)
van: 11-07-1818 - 01-07-1819
anderen met deze aanstelling...

Op 16-10-1818 in functie getreden.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (1814-1861)
van: 04-07-1822 - 01-07-1825
anderen met deze aanstelling...

De vacature bleef nadien onvervuld.

functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 14-12-1831 - 27-07-1841
anderen met deze aanstelling...