personen

Otto Anne graaf van Bylandt

geboren: 31-12-1766 te 's-Gravenhage
overleden: 20-02-1857 te Princenhage

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814/adelstitel: 1816.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 80 (1989) 618.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 188.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Gelderland (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 01-07-1825
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 29-8-1814.

functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 09-10-1848 - 12-02-1849
anderen met deze aanstelling...