personen

jonkheer mr. Henrik Hoeufft

Ook bekend als Hoeufft van Velsen.

geboren: 21-01-1812 te Amsterdam
overleden: 02-01-1894 te Amsterdam

opmerkingen

Adelspredicaat: 1842.

bronnen voor de persoonsgegevens

Felius, H. van en H.J. Metselaars, Noordhollandse Statenleden 1840-1919 ('s-Gravenhage [z.jr.]) 153.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 85 (1995) 220.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 605.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Noord-Holland (1840-1861)
van: 09-09-1850 - 1877
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...

Werd in 1850 voor de stedelijke stand (Amsterdam) gekozen als opvolger van P. van Lennep.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (1814-1861)
van: 04-07-1861 - 08-09-1869
anderen met deze aanstelling...

Eind: ontslag.