personen

R.J. Brousson

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Gelderland (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 1815
namens: Nijmegen, stedelijke stand
anderen met deze aanstelling...

Benoemd 29-8-1814. Eind: ontslag (wegens een met het Statenlidmaatschap onverenigbaar ambt).