personen

Jan Wigbertus Geerligs

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Gelderland (1814-1861)
van: -
namens: Nijmegen/Druten [Druten], landelijke stand
anderen met deze aanstelling...

Op 6-7-1847 niet toegelaten. Geerligs maakte daartegen bezwaar, het koninklijk besluit van 4-8-1848 vernietigde de niet-toelating; niettemin is niet gevonden dat Geerligs ooit ter vergadering is toegelaten.