personen

Adriaen Dirksz. Hoogmoet

geboren: -
overleden: 18-05-1681

lid Vroedschap van Schiedam (1622 - 1683).

opmerkingen

Vroedschap: niet genoemd in Wapenheraut, tenzij identiek met Ary Dirkse Bakker, die eveneens in 1622 in de vroedschap van Schiedam komt. De aanwijzingen daarvoor zijn sterk, aangezien deze Ary Dirkse Bakker niet, en Adriaen Dirksz. Hoogmoet wel voorkomt als vroedschap in Kronieken.

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 9 (2000) 29.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 2.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1649 - 30-04-1652
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...