personen

Abraham Nolthenius

geboren: -
overleden: 1683

lid Vroedschap van Den Briel (1656 - 1683).

bronnen voor de persoonsgegevens

Jager, H. de, De Brielsche vroedschap in de jaren 1618-1794 (Rijswijk 1904) (Overdrukken uit Algemeen Nederlandsch Familieblad 1887-1903) 2.

Navorscher, De (Amsterdam 1851-) 32 (1882) 251-252.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 17-02-1667 - 05-12-1669
namens: Holland, Den Briel
anderen met deze aanstelling...