personen

Martinus Fockens

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: het lid van Gedeputeerde Staten van Friesland 1627-1635 is volgens Engels (zie institutionele toelichting bij dat college) dezelfde persoon als Martinus Fockens (1632-1692, elders in deze database), maar gezien de afwijkende handtekeningen in Tresoar, archief Gedeputeerde Staten van Friesland, inv. nr. 2610 en 2612, eedboeken, betreft het twee verschillende personen.
Overig: was grietman van Opsterland 1614-1623.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 386.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieƫn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 284.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 05-05-1625 - 1627
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 04-08-1627 - 1635
namens: Zevenwolden, Opsterland
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.